Josef Nuzík se ujal arcibiskupského úřadu

0

9, února, papež František, Josef Nuzík, olomoucký arcibiskup, inauguracy, blog, region24


Inaugurace proběhla za přítomnosti asi 2000 věřících v katedrále, dalších 1500 sledovalo obřad na obrazovkách. Celkem 24 biskupů z ČR i ze zahraničí a stovka rodinných příslušníků přijelo na slavnostní událost.

Této inaugurace, konané v katedrále, bylo přítomno zhruba 2000 věřících, zatímco dalších 1500 sledovalo obřad na obrazovkách umístěných v blízkém okolí. Zvlášť hojně byli zastoupeni hosté v tradičních krojích, neboť Nuzík pochází z oblasti Uherskohradišťska.

Ve svém projevu arcibiskup Nuzík odkázal na své předchůdce, jejichž řada sahá až k prvnímu moravskému arcibiskupovi sv. Metodějovi ve 9. století. Upozornil také na svého předchůdce Graubnera, který před více jak 30 lety obnovil církevní život poznamenaný komunistickým režimem. Nuzík se rozhodl ve svém úřadu hlásat radostnou zvěst evangelia, které dle jeho slov nám ukazuje štěstí tady a teď. Vyzývá také k nebojácnosti spojení pojmu štěstí se životem víry.

Na závěr bohoslužby oznámil Nuzík jmenování nového generálního vikáře. Tím se stal farář katedrální farnosti sv. Václava, děkan olomouckého děkanátu a probošt Metropolitní kapituly u sv. Václava Ladislav Švirák. Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem a zástupcem arcibiskupa.

Na inauguraci arcibiskupa Nuzíka do Olomouce přijelo celkem 24 biskupů z ČR i ze zahraničí, a také členové vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a zástupci krajů. Roli v ní sehráli i další církevní hodnostáři jako kanovníci nebo děkani. Navíc, zde byla přítomna i stovka rodinných příslušníků nového arcibiskupa, jenž má celkem 11 sourozenců. Věřící přijížděli na mši od raného rána všemi možnými způsoby – vlaky, autobusy, vlastními auty. Žádné dopravní komplikace nebyly oznámeny.

Krátce před polednem skončila bohoslužba v katedrále svatého Václava, která začala v 10 hodin dopoledne. Od 14 hodin měli věřící možnost vitat se s novým arcibiskupem a předat mu své blahopřání v prostorách vedle katedrály. Současně zde probíhal doprovodný program, který zahrnoval modlitby v kostele Panny Marie Sněžné. Celý program vyvrcholil o 16 hodin varhanním koncertem v kostele svatého Mořice.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář