Proti komárům v Litovelském Pomoraví použijí drony

0

Obce v Litovelském Pomoraví, projekt Mosprema, letecké skenování a drony, mapování komářích larev, monitorování teploty a zaplavení tůní, blog, region24, zdravetrendy


Obce v Litovelském Pomoraví se snaží minimalizovat riziko komářích kalamit prostřednictvím projektu Mosprema, který vede tým expertů z Univerzity Palackého.

Obce v Litovelském Pomoraví udělaly významný krok na cestě k minimalizaci rizika vzniku komářích kalamit. Ve spolupráci s vědci z Olomouce se pustily do rozvoje projektu Mosprema. Cílem projektu je vytvořit model schopný předpovědět vývoj komáří populace a hladiny tůní. O svých výsledcích informovali odborníci na konferenci v Příkazech na Olomoucku.

Tým expertů z Univerzity Palackého (UP) provedl letecké skenování Pomoraví a okrajových částí Olomouce. Díky leteckým snímkům a dronům se podařilo vytvořit mapu potencionálních míst komářích larev. Jak uvádí Jan Brus z katedry geoinformatiky UP, 'Tímto způsobem jsme získali informace o rozmístění, velikosti a tvaru místa, kde se komáři množí, což je zásadní pro další rozvoj našeho výzkumu.'.

Kromě toho se data sbírají pomocí senzorů rozmístěných v lužních lesích. Tyto senzory zaznamenávají údaje o teplotě vody, vzduchu a okolní půdy a sledují také zaplavení tůní. Díky tomu mohou pracovníci včas zasáhnout a předejít vzniku komáří kalamity.

Informace získané z tohoto projektu výrazně pomohou ve snaze o efektivní řešení probleému komárů. Díky datům získaným z monitoringu budou pracovníci komárí hlídky moci přesně určit, kde a kdy je potřeba aplikovat insekticidy. 'Na základě těchto informací se pak obce budou moci rozhodnout, jestli vyrazí do terénu s postřiky, nebo ne,' přibližuje Brus.

Přestože je tento projekt ještě v rané fázi, lze už nyní říci, že má obrovský potenciál k řešení komářích kalamit. Již nyní se jako velmi užitečný a efektivní způsob vyhledávání míst výskytu komárů a preventivního postřiku. Starosta obce Střeň Jiří Nevim, jenž se situací zabývá již deset let, vidí v projektu Mosprema velkou příležitost. Projekt by mohl sloužit jako vzor pro ostatní oblasti zasažené komářími kalamitami.

Investici do projektu doplní dotace na pořízení postřikovacího dronu. Dron je velmi účinný nástroj a dokáže ošetřit oblast o rozloze 16 hektarů za hodinu. 'Náklady se pohybují kolem 850 tisíc,' uvádí starosta Nevim. V místech, kam se dron nedostane, by aplikaci měl provést vrtulník.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář