5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

V pondělí 4. září 2023 od 10:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce.


Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc.

Návrh programu:

1. Zahájení, Schválení programu

2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek

3. Majetkoprávní záležitosti / Ferancová

4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Tichý

5. Rozpočtové změny roku 2023 / Bačák

6. Informace o přijetí zákonné úpravy mimořádného odpuštění a zániku některých daňových dluhů / Bačák

7. Akcionářská smlouva / Bačák

8. Podpora společensko-prospěšných projektů / Žbánek

9. Investiční dotace v oblasti sportu / Ferancová

10. Individuální dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu / Tichák

11. Návrh na změnu regulačního plánu MPR Olomouc / Grasse

12. Návrh změny Územního plánu Olomouc / Grasse

13. Změna č. II Územního plánu Olomouc – další postup / Grasse

14. Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2022 / Pejpek

15. Program Regenerace MPR Olomouc 2023 – alokace dotace / Pejpek

16. Memorandum o spolupráci při využití Hanáckých kasáren / Pejpek

17. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace – školy / Tichák

18. Zoologická zahrada Olomouc – Dodatek č. 2/2023 Zřizovací listiny / Žbánek

19. Smlouva o spolupráci – Kulturně-edukační centrum / Tichák

20. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Bačák

21. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem / Bačák

22. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) / Bačák, Žbánek, Ferancová, Tichák

23. Nesouhlas s nabytím majetku z pozůstalosti / Dobrozemská

24. Prevence kriminality – navýšení dotace na projekt Společnosti Podané ruce, o. p. s. / Dobrozemská

25. Přísedící Okresního soudu v Olomouci / Žbánek

26. Různé

27. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 do 14:00 hodin zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete ZDE.

PřílohaPozvánka s programem

Zdroj: TZ Olomouc.eu


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Řemesko je OK

Hlavní zprávy