Rekordních 10,9 milionu obyvatel - migrace táhne ČR výše

Česká republika dosahuje rekordního počtu obyvatel - 10,9 milionu, díky migraci, která vyvážila nižší porodnost a vyšší úmrtnost v roce 2023. Počet sňatků poklesl, avšak snížil se i počet rozvodů.


Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu dosáhl počet obyvatel České republiky historického vrcholu, a to přesto, že v roce 2023 se zde narodilo o 10 150 dětí méně než v roce 2022. 'V roce 2023 se v naší zemi narodilo pouhých 91 149 dětí, což byl jeden z nejnižších počtů v naší historii. Dalším těžkým údarem pro populační růst bylo, že počet zemřelých převýšil počet narozených, a tak došlo k přirozenému úbytku počtu obyvatel o 21 646 lidí,' uvádí hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Naštěstí se v České republice za poslední rok přistěhovalo více lidí, než se odtud odstěhovalo. Celkově přibylo našemu národnímu počtu obyvatel 94 672 lidí. 'To způsobilo celkový nárůst počtu obyvatel na dosud nevídaných 10,9 milionů lidí,' pokračuje Křeček.

Na konci loňského roku, tedy na konci roku 2023, měla Česká republika rekordní počet obyvatel, a sice 10 900 555 lidí. To je o 73 026 lidí více než na konci roku 2022.

Jakkoliv se nám tento nárůst může zdát pozitivní, je důležité vzít v úvahu celkový kontext situace. 'Počet zemřelých v roce 2023 dosáhl alarmující úrovně, a to 112 795 lidí, což bylo o 7 424 lidí méně než v roce 2022. Počet narozených v tomto roce poklesl na pouhých 91 149 dětí. To je o 10 150 dětí méně než v roce 2022,' říká ekonom.

Jediným „záchranným“ faktorem pro naši populaci byla tedy migrace. 'V loňském roce se k nám přistěhovalo celkem 141 263 lidí. Zatímco naši zemi opustilo pouze 46 591 lidí. Tímto jsme dosáhli růstu počtu obyvatel,' upřesňuje Křeček.

V letech 1919 až 2022 měl Český statistický úřad počet obyvatel republiky 10,83 milionu, což vykazuje značný růst na současných 10,90 milionů. Pohyb obyvatelstva - rok 2023 - přináší až střídání poklesů a nárůstů počtu obyvatel.

'V letech 1919 až 2022 byl počet obyvatel ČR na úrovni 10,83 milionu. Nicméně za pouhý rok, v roce 2023, byl předstihnut a dosáhl čísla 10,90 milionů. Pohyb obyvatelstva v roce 2023 byl směsí klesajících a stoupajících trendů,' uzavírá Ing. Štěpán Křeček, MBA, hlavní ekonom společnosti BH Securities a.s.

Výsledky populačního růstu v roce 2023 ukazují, že i přes určité demografické výzvy má Česká republika stále populaci, která je na vzestupu. Na trhové ekonomice to může mít dalekosáhlé dopady, a to zejména v oblastech, jako je pracovní trh, důchodový systém a městský rozvoj.

Podle údajů ČSÚ zveřejněných na konci roku 2023 čítá populace České republiky 10,9 milionu obyvatel, což je nejvýše v novodobé historii. Tato čísla nepochybně představují pro naše malé území obrovskou obyvatelskou hustotu.

Celkově výsledky demografického růstu v roce 2023 přinášejí smíšené zprávy. Zatímco přirozený růst populace pokračuje v poklesu, migrace do země stále roste. Za současné situace je však pravděpodobné, že se trend negativního růstu populace bude i nadále prohlubovat.

Rekordní populace České republiky vyvolává řadu otázek o budoucím růstu a ekonomických dopadech tohoto trendu. Jak tedy tato demografická změna ovlivní ekonomiku země a sociální služby jako celek, zůstává otázkou.

Na závěr při pohledu na demografii naší země je také důležité zmínit, že počet sňatků v roce 2023 poklesl o 6 552 na celkových 48 268. Počet rozvodů se snížil na 19 453, což je o 393 rozvodů méně než v roce 2022. 


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Řemesko je OK

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024