U Aquaparku by měl vzniknout nový krytý plavecký bazén. Připravuje se projekt

Radní dali zelenou přípravě záměru výstavby nového pětadvacetimetrového bazénu. Projekt, který je stěžejní pro podání žádosti o dotaci na jeho případnou realizaci, nechá připravit společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s.


Nový bazén by měl sloužit výuce škol i klubů po dobu rekonstrukce velké haly olomouckého plaveckého stadionu a následně rozšířit nabídku vodní plochy pro olomouckou veřejnost i sportovní kluby.

Nutnost rekonstruovat stávající krytý bazén se blíží. „Po desítkách let technologie dožívají, stejně tak jako již není vyhovující stavebně technické řešení stadionu ani zázemí pro plavce, proto je pro nás projekt nové kryté pětadvacítky jakýmsi záložním řešením do budoucna, právě pro dobu rekonstrukce stávajícího plaveckého stadionu,“ uvedl primátor města Olomouce Mirek Žbánek s tím, že vzhledem k rozšířenosti vodních sportů v Olomouci i značnému zájmu veřejnosti o plavání jak dospělých, tak i dětí, je však potřeba toto téma začít řešit nejen z pohledu náhradní vodní plochy, která by dokázala v průběhu až dva roky trvající rekonstrukce zajistit potřebnou poptávku, ale také z toho důvodu, že v Olomouci dlouhodobě chybí druhá vodní plocha.

S nutností zajistit náhradu během rekonstrukce i s obecnou potřebou další vodní plochy v Olomouci souhlasí také náměstkyně primátora Miroslava Ferancová, která má na starosti mimo jiné i záležitosti sportu: „Neumím si představit, že bychom rozhodli o rekonstrukci velkého bazénu, a tím pádem jeho uzavření, a na tu dobu nezajistili Olomoučanům náhradu. A nemluvím jen o plavání veřejnosti. Jde zejména o sportovní kluby – rychlostní i ploutvové plavání, akvabely, potápěče, vodní pólo, ale i povinnou výuku dětí na základních školách. Není v republice mnoho měst s takto rozšířenou základnou vodních sportů, která nemají k dispozici další vodní plochu,“ vysvětlila.

Zda k výstavbě náhradní vodní plochy během několika let skutečně dojde, bude z velké míry záležet na získání dotace z Národní sportovní agentury. Studie malé bazénové haly hovoří o realizačních nákladech zhruba 250 milionů korun. Velkou část nákladů by mohla pokrýt právě dotace. Podle posledních informací o její maximální výši by se mohlo jednat až o sedmdesát až sto milionů korun. Právě pro získání této dotace je ale nutné předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Tu nyní nechá vypracovat společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s., která by také případnou výstavbu nové vodní plochy dokázala financovat v kombinaci s dotací z vlastních zdrojů.

„Pokud se vše podaří, na stavbu pětadvacetimetrového bazénu bude připsána dotace a vedení města schválí jeho výstavbu, během let 2025 až 2026 by mohla být stavba zahájena. Jsme teď v situaci, kdy se chystá neodkladná rekonstrukce plaveckého stadionu z roku 1965. Zatímco v jiných krajských městech s podobně rozvinutou sportovní základnou se v posledních letech vodní plocha rozšiřovala, Olomouc v tomto ohledu zaostává. Nutnost výstavby nového bazénu nevyplývá pouze z plánované rekonstrukce „padesátky“ (a jejího uzavření), ale také z faktu, že současná plocha pro rekreační a kondiční plavání v Olomouci není dostatečná. Nenabídneme-li po rekonstrukci plavcům jiné možnosti, nebudeme (stejně jako doposud) schopni uspokojit stávající poptávku veřejnosti. Navíc je nutné zmínit, že aktuálně ve městě neexistuje výukový bazén pro povinnou výuku plavání dětí školního věku. Oba tyto dlouhodobé problémy by měla výstavba nového areálu vyřešit. Zároveň je situace taková, že je naše společnost nyní schopná zajistit financování projektu za využití vysoké dotace,“ popsal ředitel společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. Dalibor Přikryl. 

„Rozhodnutí připravit projekt pro stavbu je snaha naše i vedení města nejen zabránit zoufalé situaci sportovních klubů a plavecké veřejnosti během rekonstrukce plaveckého stadionu (a po ní), ale také nemrhat příležitostí získat vysokou dotaci, která se již v budoucnu nemusí opakovat,“ dodal.

Očekávaná cena projektu pro stavební povolení je 10 až 12 milionů korun a bude ji financovat společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. Nová „pětadvacítka“ by měla vzniknout na pozemku přilehlém k letní části aquaparku, čímž by došlo k propojení obou areálů během letních měsíců a využití současné vnitřní i vnější infrastruktury.

Ročně stávající padesátimetrový bazén využije až 300 tisíc Olomoučanů.

Zdroj: TZ Olomouc.eu


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Měníme Olomouc

Hlavní zprávy