Překopnout plynovod se může značně prodražit

0

společnost gasnet, vnější narušení, plynárenská zařízení, neodborné zemní práce, označení tras plynovodů


Společnost GasNet hlásí 444 případů vnějšího narušení plynárenských zařízení v roce 2020, většinou kvůli neodborným zemním a výkopovým pracím. Poničené plynovody představují zdravotní riziko a finanční zátěž v milionech korun.

Největší český distributor plynu, společnost GasNet, hlásí z loňského roku 444 případů vnějšího narušení plynárenských zařízení. Majoritou těchto případů byly neodborně provedené zemné a výkopové práce. Tyto chyby nemají jen obrovský finanční dopad - se škodami spojenými s poničením plynovodů se mohou šplhat do miliónů korun - ale představují také značné riziko pro lidské zdraví. A přitom by se těmto výrazným problémům dalo snadno zabránit - distributor plynu označí stavbařům trasu plynovodu přímo na staveništi a zdarma.

Se začínající stavební sezónou začínají plynaři zaznamenávat první případy poškození plynovodů během výkopových prací. Na počátku letošního roku došlo k poškození středotlakého plynovodu v Plzni v důsledku špatně provedeného výkopu. Tato chyba způsobila dočasnou přerušení dodávky plynu pro 164 odběrných míst.

Podobný incident se stal i na Náchodsku, kde bagrista během výkopu starého pařezu překopl plynovod a musel po sobě pohlásit plynárenskou pohotovost. V důsledku složitých podmínek museli plynařům během zásahu pomáhat i hasiči.

“Případ z Plzně je typickým příkladem, jak dochází k narušení plynovodů nebo plynovodných přípojek třetí stranou. Poškození způsobí například lžíce rypadla, nebo dokonce i obyčejný krumpáč. Zpravidla k tomu dochází uprostřed zástavby, kde takové havárie přirozeně ohrožují lidi v okolí. Způsobené škody se mohou pohybovat i v řádu miliónů korun, které pak samozřejmě po viníkovi vymáháme,” sdělil Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

Plynárenskou společností způsobené škody nezahrnují jen finanční nároky za uniklý plyn, ale také nároky za opravu poškozeného středotlakého potrubí. Navíc, závažnější případy se předávají na Energetický regulační úřad, který může rozhodnout o pokutě. Často je také nutné některé části lokální sítě odstavit z provozu, aby mohli plynaři potrubí bezpečně opravit. V důsledku těchto nehod bylo loni dočasně odstaveno od dodávek plynu 2 335 zákazníků.

Základem bezpečného provádění stavebních prácí v ochranném a bezpečnostním pásu plynovodu je souhlas distributora s provedením stavební činnosti. "Stavebník od nás dostane stanovisko. Na jeho základě si u nás může domluvit vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jasné porušení legislativy. Za vydání stanoviska nic neplatí. Stejně tak vytyčení děláme pro stavbaře zdarma," vysvětlil Petr Koutný z GasNetu.

Vytyčení nabízí distributor zdarma. Pro stavbaře a odbornou veřejnost provozuje GasNet portál Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz). Zde je možné po vyplnění žádosti o vydání stanoviska získat informaci o poloze plynovodů nebo získat souhlas se stavební činností. Všechno mohou projektanti i stavbaři vyřešit pohodlně online a bez nutnosti složitého papírování.

Pokud GasNet potvrdí, že práce budou probíhat v blízkosti plynovodu, požádá stavbař v druhém kroku plynaře o tzv. vytyčení průběhu plynárenských zařízení. Vytyčení spočívá v tom, že přímo na stavbu přijede technik GasNetu a reflexní barvou vyznačí na zemi polohu plynovodů nebo plynovodní přípojky. Je to jasná informace, kde je potřeba kopat s maximální opatrností.

Jakmile stavební práce skončí, technik znovu přijede na místo, aby zkontroloval dodržování stanovených podmínek pro výkop v blízkosti plynovodního potrubí. Na místě ověří, zda při pracích nedošlo k poškození plynovodů. Konečné zasypání odkrytého potrubí je řízeno přesným technologickým postupem, který musí stavbaři rovněž dodržet.

Pokud k narušení plynovodní přípojky nebo plynovodu dojde, je nutné okamžitě volat non-stop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, nebo přivolat hasiče. Všechna volání plynaři prověřují.

GasNet stavbařům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může vám to ušetřit stovky tisíc korun. Všechny potřebné informace a postupy najdou stavbaři na www.gasnet.cz/vytyceni.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční sítě v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Stoprocentním vlastníkem společnosti GasNet je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Asset Management (MAM), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář